Tabby

[Typecho]测试TP标签拓展插件Markdown Ruby
 崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。  是日,更定矣,余[挐]^(ná)一小舟,拥[毳]^(...
扫描右侧二维码阅读全文
09
2017/12

[Typecho]测试TP标签拓展插件Markdown Ruby

 崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。
 是日,更定矣,余[挐]^(ná)一小舟,拥[毳]^(cuì)衣、炉火独往湖心亭看雪。[雾凇沆砀]^(wù sōng hàng dàng),天与云、与山、与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一[芥]^(jiè),舟中人两三粒而已。
 到亭上,有两人铺[毡]^(zhān)对坐,一童子烧酒,炉正沸。见余,大喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人客此。
 及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴,更有痴似相公者。”


文章有帮助?
扫一扫拿红包 → 支付宝打赏 → 获取现金红包
您的支持是我最大的动力!
Last modification:June 1st, 2018 at 03:10 pm
If you think my article is useful to you, please feel free to appreciate

Leave a Comment

2 comments

 1. Loekman

  这个效果真不错

  1. Tabby
   @Loekman

   是啊,好有逼格。